หน้าหลัก > กิจกรรมมัสยิดกลาง

                    กิจกรรมสายสัมพันธ์สานใจไทย สู่ใจใต้ ( เยาวชนสัมพันธ์ ครอบครัวสมานฉันท์ )

ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2551

อิมแพก เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 - คณะเยาวชนพร้อมผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจ. ปัตตานี และสงขลา ได้เดินทางโดยรถบัสมายังมัสยิดกลางประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้ครอบครัวอุปถัมภ์ 9 จังหวัดมารับ  ครอบครัวเยาวชนกลับที่พัก ในโครงการ กิจกรรมสายสัมพันธ์สานใจไทย สู่ใจใต้ ( เยาวชนสัมพันธ์ ครอบครัวสมานฉันท์ )  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรามาต้อนรับ

คณะเยาวชนพร้อมครอบครัวได้เดินทางเข้าสู่บริเวณมัสยิดกลางฉะเชิงเทรา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราคณะกรรมการอิสลามร่วมกันต้อนรับคณะเยาวชนและครอบครัว

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับคณะเยาวชนผู้ปกครองพร้อมครอบครัวอุปถัมภ์

ท่านรองผู้ว่า ประธานอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม

ถ่ายรูปร่วมกันกับผู้ปกครองเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์

เตรียมอาหารไว้ต้อนรับ

รองผู้ว่าร่วมรับประธานอาหาดกับเยาวชน

 
Web Control Panel Stats Mnet Solution Co.,Ltd.